lettergrootte: grootte 1 grootte 2 grootte 3

Revalidatie Kennisnet

In doelstelling 3 van het Innovatieprogramma Revalidatie staat het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis centraal. De doelstelling luidt:
Revalidatie Kennisnet 
'Het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van kennis. Onder meer door de ontwikkeling van een kennisportal waarmee de communicatie en verspreiding binnen en tussen revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van (academische)ziekenhuizen, gestimuleerd wordt.'

Revalidatie Kennisnet heeft tot doel om vakinhoudelijke kennisuitwisseling en deling tussen professionals in de revalidatie te faciliteren en te bevorderen en draagt bij aan kwaliteits- en deskundigheidsbevordering en vakinhoudelijke samenwerking.

Professionals uit de sector zelf zijn actief betrokken bij het ontwerp en de inrichting van kennisnet.

Zie www.innovatie-revalidatie.nl

 

Print icoon