lettergrootte: grootte 1 grootte 2 grootte 3
U bent hier: Home » Projecten » Rib » Tranche1


Revalidatie in Beweging Revalidatie in BewegingRevalidatie in Beweging
Tranche 1

Tranche 1

 

Verbeterprogramma's & eindresultaten

De projectdoelen van het programma RiB zijn:

  • Het reduceren van de doorlooptijd (dit is de tijd tussen de ontvangst verwijzing tot de start van de eerste concrete diagnostische-/behandelactiviteit die na indicatiestelling plaatsvindt), tot maximaal 4 weken.
  • 80% van de revalidanten met een klinische revalidatieindicatie wordt binnen 7 dagen na verwijzing opgenomen. 
  • Het verbeteren van de doelmatigheid van het behandelproces met minimaal 5%.
  • Het met 50% reduceren van niet medisch noodzakelijk gebruik van behandelcapaciteit doordat uitstroom niet tijdig plaatsvindt (= de zogenaamde verkeerde bed problematiek).

De projectdoelen zijn ondergebracht in een drietal verbeterprogramma's. Elk deelnemend revalidatiecentrum aan tranche 1 heeft ingetekend op 驮 van deze verbeterprogrammas.

Slotconclusie tranche 1

Werkwijze

Voorafgaand aan de start van de eerste tranche vindt de selectie van de revalidatiecentra voor de eerste tranche plaats en wordt er een landelijk startcongres georganiseerd. U kunt de selectiecriteriaraadplegen. Het landelijke startcongres heeft tot doel de sector nader te informeren over het programma, best practices te tonen op basis van de reeds uitgevoerde zorglogistieke projecten binnen de sector en successen te tonen vanuit Sneller Beter Pijler 3.

 

Deelnemende centra

Op 9 april 2008 is officieel bekend gemaakt welke revalidatiecentra zijn geselecteerd voor de 1e tranche. Dit zijn: Heliomare revalidatie, Reade (voorheen Jan van Breemen Instituut), Revalidatiecentrum De Hoogstraat en Rijndam revalidatiecentrum.
Lees meer over de deelnemende centra aan tranche 1.

 

Vanaf nu kunt u hier meer lezen over de vier geselecteerde revalidatiecentra. ZonMw, CC Zorgadviseurs en Prismant bieden de deelnemende revalidatiecentra een mix van ondersteunende activiteiten aan.

Elk van de revalidatiecentra in de 1e tranche krijgt intensieve ondersteuning van een vast team van twee inhoudsdeskundige adviseurs en een veranderkundig procesbegeleider. Zij adviseren en ondersteunen de centra en zijn een vast aanspreekpunt. Daarbij houden zij de voortgang van het project in de gaten, dragen kennis en vaardigheden over en ondersteunen bij het definiëren van prestatie-indicatoren. Ondersteuning van de adviseur wordt geboden door het expertteam vanuit het consortium.

In de 2e tranche zal de ondersteuning meer een begeleidend en coördinerend karakter hebben. Dan wordt er per cluster van revalidatiecentra ondersteuning geboden door een inhoudsdeskundige adviseur en een veranderkundig procesbegeleider. Deze begeleidt de start- en werkconferenties op clusterniveau en coacht de revalidatiecentra bij de uitvoering van de versnellingsprogramma's. In deze fase ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid. Aan de hand van een doe-het-zelf-werkboek worden de revalidatiecentra in combinatie met de geboden conferenties in staat gesteld de gedefinieerde resultaten te behalen.

Selectiecriteria

Selectiecriteria deelnemende revalidatiecentra 1e tranche