lettergrootte: grootte 1 grootte 2 grootte 3
U bent hier: Home » Projecten » Rib » Tranche2 » Werkwijze


Revalidatie in Beweging Revalidatie in Beweging 
Tranche 2 - werkwijze

Werkwijze tranche 2 (Bostonmethode)

De successen van de eerste tranche vormen een voorwaardelijke stimulans voor de overige revalidatiecentra in Nederland om deel te nemen aan de 2e tranche. Deelname aan deze tranche is voorbehouden aan de overige revalidatiecentra in Nederland.

In de 2e tranche worden revalidatiecentra op basis van de keuze voor een patiëntgroep ingedeeld in clusters. Een cluster bestaat uit 4 revalidatiecentra. Aan elk cluster worden een adviseur toegewezen. Deze adviseur begeleidt de start- en werkconferenties op clusterniveau en coacht de revalidatiecentra binnen het cluster bij de uitvoering van de versnellingsprogramma's. Voor de centra ligt de nadruk in belangrijke mate op zelfwerkzaamheid. Aan de hand van een doe-het-zelf-werkboek (methoden, invulschema's, checklisten, praktijkvoorbeelden/best practices/business cases) worden de revalidatiecentra in combinatie met de geboden conferenties in staat gesteld de gedefinieerde resultaten te behalen.

In de 2e tranche wordt er per cluster van revalidatiecentra ondersteuning geboden door een inhoudsdeskundige adviseur en een veranderkundig procesbegeleider. Deze begeleidt de start- en werkconferenties op clusterniveau en coacht de revalidatiecentra bij de uitvoering van de versnellingsprogramma's. In deze fase ligt de nadruk op zelfwerkzaamheid. Aan de hand van een doe-het-zelf-werkboek worden de revalidatiecentra in combinatie met de geboden conferenties in staat gesteld de gedefinieerde resultaten te behalen.

Print icoon